Satış Sözleşmesi

EvArkadasiBul.com olarak, satış sözleşmemiz, kullanıcılarımızın hizmet satın alım işlemleri sırasında haklarını ve yükümlülüklerini açıkça belirler. Güvenli ve şeffaf bir alışveriş deneyimi için tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

MADDE 1: TARAFLAR


SATICI: EvArkadasiBul.com

ALICI: [Alıcının Adı ve Soyadı]

MADDE 2: KONU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait EvArkadasiBul.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ev arkadaşı bulma hizmetlerinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMETİN TANIMI

Bu sözleşme, ALICI'nın, SATICI'nın sahibi olduğu EvArkadasiBul.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgilidir.


Hizmet Adı:

Hizmet Kategorisi:

Hizmet Fiyatı:

Ödeme Şekli:

Teslimat Şekli:

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, EvArkadasiBul.com web sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2 Hizmetin fiyatı, sözleşme tarihinde ALICI tarafından web sitesinde ilan edilen fiyat üzerinden hesaplanır.

4.3 SATICI, sözleşme konusu hizmetin sağlam ve eksiksiz olarak ALICI'ya teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 SATICI, sözleşmeden doğan hizmet ifa yükümlülüğünü tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini taahhüt eder.

4.5 ALICI, sözleşme konusu hizmeti satın aldığını kabul eder ve bu hizmeti SATICI'dan talep etme hakkına sahiptir.


MADDE 5: CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya belirttiği adreste kişi/kuruluşa tesliminden tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve hizmetin bu süre içerisinde kullanılmamış olması şarttır.


MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü ihtilafın çözümünde SATICI'nın bağlı olduğu Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


İşbu sözleşme elektronik ortamda ALICI tarafından kabul edildiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer.